Donkey

Donkey / Esel, 70 x 70 cm, acryl, canvas
STEHLEN